สงขลาจัดงานวันครูเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สงขลาจัดงานวันครูเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ครูสงขลา ร่วมจัดงานวันครู เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 'พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน' ประจำปี 2557

ที่หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในงานวันครู เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่ และ
ครูแห่งแผ่นดิน" ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ร่วมกับสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และหน่วยงานการศึกษา ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น โดยมี คณะครู อาจารย์ จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีกว่า 500 คน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน" และ
ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ แสดงความกตัญญูกตเวที ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ให้ธำรงไว้ ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ นอกจากนี้ ยังได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทาง
ศาสนา เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครูที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ รวมไป
ถึง ตำรวจ ทหาร ประชาชนทั่วไปด้วย

นอกจากนี้ หน่วยงานทางการศึกษา และองค์กรเครือข่ายการเรียนรู้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมปฏิญาณ จะทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย 

 


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!