กรมชลแจ้งชาวนาห้ามทำนาปรัง-น้ำต้นทุนน้อย

กรมชลแจ้งชาวนาห้ามทำนาปรัง-น้ำต้นทุนน้อย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


อธิบดีกรมชลประทาน เผย หน้าแล้งนี้เกษตรกรงดทำนาปรัง เนื่องจากน้ำต้นทุน ม.เจ้าพระยา เหลือน้อยมาก

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยข้อมูลของ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ระบุว่า พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ใช้น้ำไปแล้ว 2,207 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของแผนการจัดสรรน้ำในหน้าแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังคงเหลือปริมาณน้ำที่จะใช้ได้ประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 58 โดยมีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งในและนอกเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วกว่า 5.48 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 108 ของแผนทั้งหมด แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง 5.34 ล้านไร่ หรือร้อยละ 113 พืชไร่ พืชผัก 1.4 แสนไร่ หรือร้อยละ 40 ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป กรมชลประทานจะระบายน้ำ เฉพาะการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น จึงขอให้เกษตรกรงดทำนาปรัง เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในปีนี้อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก