ยิ่งลักษณ์ รักษาการนายกฯ แถลงเสนอตั้ง สภาปฏิรูปประเทศไทย

ยิ่งลักษณ์ รักษาการนายกฯ แถลงเสนอตั้ง สภาปฏิรูปประเทศไทย
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(25 ธ.ค.) ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกฯ แถลงเสนอตั้งสภาปฏิรูปประเทศ 

โดยเสนอเป็นรูปแบบขององค์กรเรียกว่า "สภาปฏิรูปประเทศ" รัฐบาลเป็นเพียงผู้จัดตั้งโดยใช้คำสั่งสำนักนายกฯ และสามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งเวทีนี้จะเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมดึงประชาชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ จำนวน 2,000 คน จากนั้นเลือกให้สมาชิกเหลือ 499 คน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร การสรรหา การคัดเลือก แต่งตั้ง ขั้นตอนต่าง ๆ จะถูกกำหนด โดยคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบดังนี้ ผบ.เหล่าทัพ, หัวหน้าส่วนราชการ, เลขาธิการสภาพัฒน์, อธิการมหาวิทยาลัยรัฐ, ประธานสภาหอการค้า, ประธานสภาอุตสาหกรรม, ประธานสภาธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน รวมทั้้งสิ้น 11 คน" 

ซึงหน้าที่ของสภาปฏิรูปประเทศนั้น มี 5 ข้อ ได้แก่ 1.ศึกษาและจัดทำข้อเสนอรัฐธรรมนูญ รวมถึงร่างแก้รัฐธรรมนูญ, 2.ศึกษาและจัดทำข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารภาครัฐ 3.ศึกษาและจัดทำข้อเสนอในเรื่องข้อกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งต่าง ๆ 4.ศึกษาและจัดทำ พร้อมเสนอการกระทำความผิดในแวดวงการเมือง 5. ศึกษาและจัดทำการปรับปรุงกระจายอำนาจในเรื่องกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

และเมื่อสภาปฏิรูปประเทศดำเนินการเสร็จ พร้อมเสนอให้นายกรัฐมนตรี จากนั้นสภาปฏิรูปประเทศจะเปิดเผยรายงานต่อสาธารณะชน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินงานต่อไป