ส.ว.ตั้งกระทู้ถามรบ.แก้น้ำท่วม-ค่าครองชีพ

ส.ว.ตั้งกระทู้ถามรบ.แก้น้ำท่วม-ค่าครองชีพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ส.ว.ตั้งกระทู้ถามรัฐบาล แนวทางการแก้นำท่วม และค่าครองชีพที่สูงขึ้น ในการประชุมเช้าวันนี้

บรรยากาศการประชุมวุฒิสภา ล่าสุด ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิคได้หารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวันนี้มีวาระการพิจารณากระทู้ถามด่วนรัฐบาล รวม 10 กระทู้ ซึ่งมี ส.ว. ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อาทิ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายภาคส่วนของประเทศไทย เรื่องภัยด้านสาธารณสุขจากภาวะน้ำท่วม เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีกระทู้ถามเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 เรื่องการเปิดและการปิดภาคเรียน ให้สอดคล้องกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน