บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานไปรษณีย์ จำนวน 15 อัตรา
สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1 สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา
ตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

2 สังกัดฝ่ายปฎิบัติงานตรวจสอบ 1 จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

3 สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบและประมวลผล จำวน 7 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

4 สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

5 สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลกร จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

6 สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0299 ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 02-831-3378 ในเวลา 08.30 - 16.00 น.