กทม.เชิญร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน

กทม.เชิญร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กรุงเทพมหานคร เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน 28 - 29 ก.ย.นี้

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน ในวันที่ 28 - 29 ก.ย. นี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดังนี้ กิจกรรมมิวสิคฟอรัม “โหมโรงอาเซียน” ชวนร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “เรื่องราวของดนตรีในภูมิภาคอาเซียน สีสันทางดนตรี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทิศทางของแวดวงดนตรีอาเซียน
ในอนาคต” พร้อมรับชมการแสดงดนตรีสดจากศิลปินชาวพม่า จากศูนย์ดนตรีคีตมิตร ร่วมด้วยการแสดงดนตรี อาเซียนจากชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) และการแสดงดนตรีอาเซียนประกอบสื่อผสมจาก “วงสีหยด” ในวันที่ 28 ก.ย. 56 เวลา 15.30 - 18.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม และกิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม “ชีวิตสะทอนชีวิต” ของ 10 ชนชาติอาเซียน ในประเทศไทย โดยนักศึกษาและกลุ่มคนประเทศประชาคมอาเซียนที่อาศัยในประเทศไทย ดำเนินการเสวนา โดย อ.มรกต วงศ์ภูมิพลับ และ สุเจน กรรพฤทธิ์ โดยเป็นการบรรยาย แลกเปลี่ยน สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ความฝัน ความหวัง ตลอดจนเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของแต่ละปัจเจก ผ่านวิถีชีวิตในปัจจุบันของผู้คนจาก 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน พร้อมมินิคอนเสิร์ต ดนตรีบรรยายภาพ “สบตาอาเซียน” โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 56 เวลา 14.00-17.00 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย