พงศ์เทพขอปชช.นำรัฐประหารบทเรียน

พงศ์เทพขอปชช.นำรัฐประหารบทเรียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'พงศ์เทพ' ขอประชาชน นำบทเรียนรัฐประหารมาเตือนใจ ให้ยึดการปกครองระบอบประชาธิปไตย

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 ซึ่งครบรอบ 7 ปี ในวันนี้นั้นถือเป็นบทเรียนที่ดี ให้ประชาชนตระหนักว่าการปฏิวัติดังกล่าว สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศอย่างไร รวมถึงชี้ให้เห็นว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น เป็นระบอบการปกครอง ที่มีกลไกการแก้ปัญหาในตัวเอง ซึ่งในระบอบอื่นไม่มี เพราะจะเห็นว่าภายหลังที่ประเทศไทยได้กลับเข้าระบอบประชาธิปไตยนั้น ได้การต้อนรับจากประเทศต่างๆ ซึ่งแตกต่างกับช่วงที่ไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม หวังว่าจากบทเรียนที่ผ่านมา จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนยึดถือระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยและปฏิเสธการปกครองแบบอื่นอย่างไรก็ตาม ยังเชื่อมั่นว่า ในปัจจุบันประชาชนไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติรัฐประหารอีก