น้ำป่าหลากท่วม 2 ตำบล ถนนขาด 2 สาย

น้ำป่าหลากท่วม 2 ตำบล ถนนขาด 2 สาย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


น้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก หลากท่วม 2 ตำบล ระดับน้ำสูงเกือบ 50 ซ.ม. ขณะที่ กระแสน้ำกัดเซาะถนนขาด 2 สาย

เนื่องจากในช่วง 4 วัน ที่ผ่านมา ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ มีน้ำจากเทือกเขาพนมดงรัก พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ไหลเข้าท่วมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ต.ดม และ ต.บ้านจารย์ ประชาชน 11 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อย และน้ำยังไหลหลากเข้าท่วมถนนสายสังขะ - บัวเชด เขตเทศบาลตำบลสังขะ ระดับน้ำสูง 20-50 เซนติเมตร ขณะนี้ที่บ้านระลุก หมู่ 6 ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ พบว่า น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวน 10 หลังคาเรือน และน้ำยังคงไหลแรง ลงสู่ลำห้วยทับทัน อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ถนนเข้าหมู่บ้านระลุก ซึ่งเป็นถนนลูกรัง ถูกน้ำท่วมและกัดเซาะถนนขาด 2 สาย การสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน ได้รับความลำบาก ต้องเลี่ยงใช้เส้นทางอื่น ขณะที่น้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก ยังไหลลงมาท่วถนนสายสังขะ - บัวเชด ความยาว 2 กิโลเมตร