กรุงเทพโพลคนใช้เฟซบุ๊กแสดงออกการเมือง

กรุงเทพโพลคนใช้เฟซบุ๊กแสดงออกการเมือง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กรุงเทพโพล คนใช้เฟซบุ๊กแสดงออกการเมืองผ่านสังคมออนไลน์มากสุด ขณะติดตาม 'ชูวิทย์' แสดงความเห็น

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "การแสดงออกทางการเมืองในยุคสังคมออนไลน์" จากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,188 คน พบว่า ร้อยละ 70.8 ระบุว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดคือ สมาร์ทโฟน ส่วนร้อยละ 93.8 ระบุว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้มากที่สุดคือ เฟซบุ๊ก รองลงมาร้อยละ 76.0 คือ ไลน์ ส่วนร้อยละ 57.8 เห็นเพื่อนๆ ที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์โพสต์ แชร์ กดไลค์ หรือ คอมเมนต์ ประเด็นทางการเมืองเกือบทุกวันที่เข้าใช้ ขณะที่ร้อยละ 87.8 บอกว่า อ่านความคิดเห็นทางการเมือง ที่มีการโพสต์อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ ร้อยละ 69.6 มีส่วนร่วมแสดงออกทางการเมืองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยร้อยละ 34.6 จะกดไลค์/ถูกใจ และร้อยละ 68.2 คิดว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีส่วนช่วยให้รู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น  

ทั้งนี้ร้อยละ 51.1 เห็นว่ารัฐบาลควรให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 46.0 บอกว่าติดตามการแสดงความเห็นของ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง