ดุสิตโพลชี้เด็กอาชีวะเชื่อเข้าวัดช่วยลดตีกัน

ดุสิตโพลชี้เด็กอาชีวะเชื่อเข้าวัดช่วยลดตีกัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สวนดุสิตโพล เผย เด็กอาชีวะ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนามากขึ้น เชื่อ ช่วยลดตีกันได้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ทำการวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นนักเรียน ในสังกัดอาชีวศึกษา กว่า 1,000 คน เรื่อง "เด็กอาชีวะกับวันสำคัญทางศาสนา" พบว่า สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษามีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนามากถึง ร้อยละ 91.52  และมีเด็กให้ความสนใจเข้าร่วมถึงร้อยละ 91.04  เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรปฏิบัติ ทำแล้วได้บุญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา จะช่วยขัดเกลาจิตใจ หรือช่วยลดปัญหาเด็กตีกันได้หรือไม่นั้น ร้อยละ  64.53  คิดว่า ช่วยได้ เพราะทำให้มีสติ ใจเย็นมากขึ้น รู้จักบาปบุญคุณโทษ ขณะที่ ร้อยละ  35.47 คิดว่า ช่วยไม่ได้ เพราะวัยรุ่นในปัจจุบัน ไม่ได้รับการปลูกฝังเรื่องศาสนาเท่าที่ควร

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!