ทอท.แจงแก้ปัญหาผลกระทบ เสียง จ่ายชดเชย 576 ล้าน

ทอท.แจงแก้ปัญหาผลกระทบ เสียง จ่ายชดเชย 576 ล้าน
ทอท.เตรียมจ่ายเงินบรรเทาความเดือดร้อนทางเสียงจากสุวรรณภูมิ ให้เสร็จโดยเร็ว นายสมชัย สวัสดีผล ประธานคณะทำงานชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงาน ทสภ.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แถลงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ถึงการดำเนินงานแก้ไขผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ที่ผ่านมาของ ทอท.ตั้งแต่ก่อนเปิด ทสภ.จนถึงปัจจุบัน, งบประมาณในการชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และการประเมินราคาที่ดิน/อาคารในพื้นที่ NEF มากกว่า 40 ที่ล่าช้า รวมทั้งคำชี้แจงข้อเรียกร้องของประชาชน ที่ห้องประชุมทอท.1 สำนักงานใหญ่ ทอท. โดยนับตั้งแต่ ทสภ.เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ทอท.ได้จ่ายเงินเป็นค่าชดเชยและสนับสนุนการศึกษาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 576.557 ล้านบาท และเตรียมจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติมในวันที่ 20 ม.ค.52 โดยจ่ายค่าชดเชยให้เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารไปดำเนินการปรับปรุงอาคารเอง จำนวน 41 อาคาร เป็นเงิน 9,916,083.98 บาทและจ่ายค่าชดเชยเพื่อให้สถานที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียงนำเงินไปปรับปรุงอาคาร และติดตั้งครื่องปรับอากาศเองเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง ได้แก่ วัดลาดกระบัง เป็นเงิน 16,830,515.80 บาท ทอท.จะยังคงเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ทสภ. ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้ ทสภ.เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคควบคู่ไปกับการเป็นท่าอากาศยานที่ใกล้ชิดและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด