ของบ1.8หมื่นล.เข้าครม.วันนี้! จัด นร.เรียนฟรี15ปี-12ล้านคน

ของบ1.8หมื่นล.เข้าครม.วันนี้! จัด นร.เรียนฟรี15ปี-12ล้านคน
ศธ.ชงเรียนฟรี 15 ปี เข้าครม.ขอใช้งบกลาง 1.8 หมื่นล้านบาทวันนี้(13ม.ค.) แจกของฟรี 4 อย่างให้นักเรียน 12 ล้านคน สังกัด ศธ. เด็กนาฏศิลป์ลุ้นเรียนฟรี15 ปี (13ม.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (13ม.ค.) ศธ.จะเสนอของบกลาง จำนวน 18,000 ล้านบาทจากงบกลางที่มีอยู่ทั้งหมด 100,000 ล้านบาท เพื่อนำมาจัดเรียนฟรี 15 ปี นอกจากฟรีค่าเทอมแล้ว รัฐบาลจะเพิ่มของฟรีอีก 4 อย่างให้นักเรียนด้วย คือ ตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพิเศษพัฒนาผู้เรียน ในวงเงิน 18,000 ล้านบาท ที่เสนอขอไปนั้นแยกรายละเอียดเสนอของบซื้อตำราเรียน 6,000 ล้านบาท ชุดนักเรียน 4,000 ล้านบาทอุปกรณ์การเรียน 4,000 ล้านบาท และกิจกรรมพิเศษพัฒนาผู้เรียนอีก 4,000 ล้านบาท โดยนักเรียนจะได้รับแจกตำราเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ได้รับแจกชุดนักเรียนคนละ 2 ช แต่ในรายละเอียดบางเรื่อง เช่น อุปกรณ์การเรียนที่แจกจะมีอะไรบ้าง ค่ากิจกรรมพิเศษจะครอบคลุมแค่ไหน ต้องรอให้ผ่านครม. และได้รับตัวเลขงบประมาณที่แน่นอนก่อน จึงจะมาจัดทำบัญชีแจงรายละเอียดกัน แต่รัฐบาลนี้มุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดงบค่ากิจกรรมพิเศษ สูงถึง 4,000 ล้านบาท นักเรียนจำนวน 12 ล้านคน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะได้รับสิทธิทุกคน ไม่ว่าเป็นนักเรียนของร.ร.สังกัด สพฐ. สาธิต นักเรียน ปวช.สังกัด สอศ. ยกเว้นในส่วนของโรงเรียนเอกชน จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของโรงเรียนเอกชนที่ขอเข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะได้รับสิทธิ์ด้วย แต่ถ้าโรงเรียนไม่ประสงค์เข้าโครงการ นักเรียนก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามจะได้รับจัดสรรงบประมาณเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมเศรษฐกิจ ซึ่งต้องพิจารณ่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นๆ ด้วย ด้านนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ได้เสนอโครงการเร่งด่วนสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 1.โครงการเรียนฟรี 15 ปี ใช้งบประมาณ 42, 397,605 บาท และ 2.โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณ 14,000,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อาทิ เรียนฟรี 15 ปี ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตร หลาน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด