หมอชนบทกว่า500คนฮือไล่รมว.สธ.ชงสตง.สอบโกง

หมอชนบทกว่า500คนฮือไล่รมว.สธ.ชงสตง.สอบโกง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ตัวแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล สหวิชาชีพสาธารณสุข เครือข่ายผู้ป่วย และสหภาพองค์การเภสัชกรรม กว่า 500 คน ได้ร่วมกันชุมนุมที่ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และเรียกร้องให้ น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ออกจากการดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีพฤติการโดยมิชอบ โดยการออกนโยบายและจัดระบบที่เอื้อกับธุรกิจทางการเมืองและเอกชน ทั้งยังคัดค้านการออกระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P โดยผู้ชุมนุมต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำ พร้อมชูป้ายขับไล่ โดยในช่วงบ่าย ทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางไปยัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินของระเบียบการดังกล่าวด้วย ขณะที่ การรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร มีการปิดช่องทางเข้าออกทุกทาง เหลือไว้เพียงด้านหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด