อย.พบน้ำดื่มตราออลไลฟ์ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย

อย.พบน้ำดื่มตราออลไลฟ์ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
อย.สั่งหยุดผลิตน้ำดื่มตรา ออลไลฟ์ หลังตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย อี. โคไล เกินมาตรฐาน ดื่มแล้วทำให้ท้องเสีย แถมแหล่งผลิตยังไม่ผ่านเกณฑ์จีเอ็มพี พร้อมสั่งดำเนินคดีตามกฎหมาย นพ.นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย.ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า เมื่อดื่มน้ำดื่มตราออลไลฟ์แล้วเกิดอาการท้องเสีย ดังนั้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 อย.จึงเก็บตัวอย่างน้ำดื่มตราออลไลฟ์ ฉลากระบุ เลขสารบบอาหารที่ 10-1-31145-1-0001 ผลิตโดย บริษัท ชมาริน จำกัด เลขที่ 3/149 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน 54/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบฉลากไม่ระบุวันเดือนปีที่ผลิต มาตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียชนิด อี. โคไล และพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม มากกว่า 23.0 ต่อน้ำบริโภค 100 มิลลิลิตร ซึ่งเกินมาตรฐานที่กำหนดให้มีได้ไม่เกิน 2.2 ต่อน้ำบริโภค 100 มิลลิลิตร และจากการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่ผลิต พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์จีเอ็มพี เรื่องการตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท นพ.นรังสันต์ กล่าวต่อว่า ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อน้ำดื่ม ควรเลือกซื้อน้ำดื่มที่ระบุวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ พร้อมเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. หากผู้บริโภคดื่มน้ำที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย จะส่งผลให้เกิดอาการท้องเสียได้ ซึ่งในกรณีของน้ำดื่มตราออลไลฟ์ ขณะนี้ อย.ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการงดผลิตแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย