สธ.สั่งลดขั้นตอนพิจารณาแปรรูปถุงมือยาง

สธ.สั่งลดขั้นตอนพิจารณาแปรรูปถุงมือยาง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายวิทยา บุรณศริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาล โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายส่งเสริมการนำน้ำยางพาราดิบที่ผลิตในประเทศมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางดิบให้มากขึ้น ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำเนินการประชุมผู้ประกอบการถุงมือที่ใช้ทางการแพทย์ โดยเฉพาะถุงมือตรวจโรค ซึ่งเป็นถุงมือที่มีคุณภาพสูงมีความเหนียว ใช้ป้องกันการติดเชื้อได้ เพื่อให้หันมาใช้น้ำยางพาราดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตโดยจะปรับลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้เร็วขึ้น เน้นแนวทางการควบคุมเป็นไปตามหลักสากลสอดคล้องกับอาเซียน ที่มีการควบคุมเฉพาะคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งขณะนี้ ได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ โดยจะออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดด้าน น.พ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ปัจจุบันถุงมือสำหรับการตรวจโรค จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ผลิต หรือนำเข้าต้องยื่นคำขอจดทะเบียนสถานประกอบการ เมื่อประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย และจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตของถุงมือสำหรับการตรวจโรคด้วย ในขณะที่สากล จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ดังนั้นการปรับแนวทางการควบคุมถุงมือตรวจโรคให้สอดคล้องดังกล่าว จะตัดขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่ต้องใช้เวลาการพิจารณาประมาณ 30 วัน ออกไป โดยที่ยังมีการควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มงวดเช่นเดิม ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถผลิตจำหน่ายและส่งออกได้รวดเร็วขึ้น ทันต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดโลก