ธกส.สร้างฝายชะลอน้ำปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ธกส.สร้างฝายชะลอน้ำปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาด่านซ้าย ร่วมกับ อำเภอด่านซ้าย กรมทหารพรานที่ 21 กองร้อย ตชด.247 หน่วยรักษาป่าด่านซ้าย และ อบต.กกสะทอน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่บ้านน้ำเย็น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ให้กับชุมชน ร่วมกันดูแลรักษา เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร แก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง โดยมี นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย และ นายนเรนทร์ พรหมมินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จ.เลย เป็นประธานในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว โดยทาง ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ส่วนทางอำเภอด่านซ้าย เป็นผู้จัดกำลังพลมาทำการก่อสร้างร่วมกับชุมชน กว่า 300 คน ซึ่งฝายชะลอน้ำแห่งนี้ เป็นฝายคอนกรีต ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 1 เมตร และได้สร้างฝายธรรมชาติเพิ่มอีก 14 ฝาย โดยใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่น ก้อนหินขนาดใหญ่ นำมาเรียงเป็นฝายขนาดเล็ก ตลอดลำห้วยกกสะทุง เพื่อชะลอน้ำ และเป็นประโยชน์ต่อการเกษตร พร้อมกันนี้ ผู้ที่มาร่วมงาน ยังได้ร่วมกันปลูกต้นพญาเสือโคร่ง หรือ ต้นซากุระเมืองไทย จำนวน 1,000 ต้น เพื่อสร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติด้วย