จนท.บุกจับโรงงานแปรรูปไม้กลางป่าอุตรดิตถ์

จนท.บุกจับโรงงานแปรรูปไม้กลางป่าอุตรดิตถ์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ชุดปฏิบัติการพิเศษ กอ.รมน.ภาค 3 (ม.พัน.9) นำโดย นายมานพ สายอุ่นใจ หน.แผนกการข่าว กอ.รมน.ภาค 3 ร่วมกับสายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 สายที่ 2 (อุตรดิตถ์) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.8 (ห้วยไคร้)เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการเข้าตรวจยึดจับกุมการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า บริเวณป่าบ้านเขาแหลม หมู่ 8 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง-ป่าแม่สำ-ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ คณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบการลักลอบตัดและแปรรูป เป็นไม้สัก จำนวน 84 แผ่น ปริมาตร 0.44 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมูลค่าความเสียหายของรัฐ 3,520 บาท ไม้กระยาเลยแผ่น จำนวน 254 แผ่น ปริมาตร 2.99 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมูลค่าความเสียหายของรัฐ 17,940 บาท ไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 21 ท่อน ปริมาตร 4.02 ลูกบาศก์เมตร และมูลค่าความเสียหายของรัฐ 18,090 บาท