นิด้าโพลชี้คนไทยขาดวินัยจราจรไม่สวมหมวกกันน็อก-ย้อนศร

นิด้าโพลชี้คนไทยขาดวินัยจราจรไม่สวมหมวกกันน็อก-ย้อนศร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นิด้าโพล ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วทุกภูมิภาคเรื่อง "คนไทยกับวินัยจราจร" ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. ที่ผ่านมา จำนวน 1,163 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 44.37 ระบุว่า ใน 1 สัปดาห์ไม่พบเห็นอุบัติเหตุบนท้องถนนเลย ส่วนอีกร้อยละ 43.68 เห็นอุบัติเหตุบนท้องถนนสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง ส่วนการทำผิดวินัยจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน ที่พบมากที่สุด คือคนขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกกันน็อก ร้อยละ 47.98 รองลงมาคืดคนขับขี่ย้อนศร ร้อยละ 46.78 ส่วนปัญหาการขับขี่บนท้องถนน ร้อยละ 18.38 พบปัญหาการขับขี่ปาดหน้า รองลงมาร้อยละ 17.05 ไม่เคารพกฎจราจร ส่วนประเทศในอาเซียนที่ขับขี่รถถูกจราจร อันดับ 1 คือ ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 69.38 อันดับ 2 มาเลเซีย ร้อยละ 8.01 และอันดับ 2 ประเทศไทย ร้อยละ 6.34 พร้อมทั้งมีความเห็นด้วยกับคำกล่าวว่า "ทำอะไรตามใจ คือ ไทยแท้" หมายถึง การไม่เคารพกฎจราจรของคนไทย สูงถึงร้อยละ 72.66