ไทกรแนะรัฐอย่าดื้อดันร่างพ.ร.บ.ปรองดอง

ไทกรแนะรัฐอย่าดื้อดันร่างพ.ร.บ.ปรองดอง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายไทกร พลสุวรรณ ประธานชมรมไทยเป็นหนึ่งเดียว กล่าวว่า รัฐบาลควรไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนในการเดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง หลังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น ทั้งภายในสภาผู้แทนราษฎร และนอกสภาฯ โดยเฉพาะ กับการยอมรับคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญ หลังมีคำสั่งระงับการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปก่อน เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งกันของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชาชนที่ให้การสนับสนุน และคัดค้านกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จนอาจเกิดเหตุการณ์นองเลือดได้นายไทกร กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลควรดำเนินการใน 3 มาตรการเร่งด่วนคือ การถอดร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ออกจากที่ประชุมสภาฯ การสั่งห้ามให้คนเสื้อแดงหยุดการล่ารายชื่อ ที่จะยื่นถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญ และการสั่งการให้วิปรัฐบาล โดยเฉพาะ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ อย่างเคร่งครัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ พ.ร.บ.ปรองดอง