คนไทยอ่วม! ไฟเขียวขึ้น ค่ารถ-ค่าไฟฟ้า

คนไทยอ่วม! ไฟเขียวขึ้น ค่ารถ-ค่าไฟฟ้า
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(25 เม.ย.) คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง พิจารณารายละเอียดการปรับขึ้นค่าโดยสารรถพร้อมกันทุกหมวด ตั้งแต่หมวด 1 คือ รถที่วิ่งในกรุงเทพมหานคร จนถึงรถหมวด 4 โดยพิจารณาจากต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งน้ำมันดีเซล และก๊าซ ซึ่งมีราคาแพงขึ้นและมีราคาแตกต่างกัน

สำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่ ที่มีการลงมติให้ปรับขึ้น ประกอบด้วย
รถสองแถว ปรับจาก 5.50 บาท เป็น 7 บาท
รถมินิบัส ปรับจาก 6.50 บาท เป็น 8 บาท
รถ บขส.และ รถร่วม บขส. ปรับขึ้นสูงสุด กม.ละ 4 สตางค์
รถ ขสมก. และ รถร่วม ขสมก. สามารถปรับขึ้นอีก 1 บาทได้ก็ต่อเมื่อจ่ายค่าก๊าซ NGV ที่ราคา 9.50 บาท/กก.

นอกจากนี้ ทางด้าน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้พิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือ เอฟทีงวดใหม่ ที่จะเรียกเก็บในบิลค่าไฟประชาชนรอบเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ซึ่งที่ประชุมมีมติเรียกเก็บค่าเอฟทีงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2555 เพิ่มขึ้นอีก 30 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและราคาเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ค่าเอฟทีปรับเพิ่มขึ้นรวม 57.45 สตางค์ต่อหน่วย

โดยแบ่งเป็นต้นทุนค่าผลิตไฟฟ้า 38.40 สตางค์ต่อหน่วย ค่าเชื้อเพลิงและค่ารับซื้อไฟฟ้าเดิมที่ กฟผ.รับภาระอยู่ 19.05 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่ง กกพ.ได้ขอให้ กฟผ.แบกรับค่าเชื้อเพลิงและค่ารับซื้อไฟฟ้าออกไปอีก 1 งวด คิดเป็นระยะเวลา 4 เดือนนับจากนี้