กลุ่ม3ลุ่มน้ำจัดเวทีถอดบทเรียนบริหารจัดการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


น.ส.ขวัญฤดี พรหมทองดี ผู้ประสานงานจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ภาคประชาสังคมลุ่มน้ำบางปะกง ปราจีนบุรี และโตนเลสาบ อันประกอบด้วยนักกิจกรรมทางสังคม ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิราชการ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว กลุ่มหนึ่ง ได้เปิดเวทีถอดบทเรียนประสบการณ์ 10 ปี ของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง ปราจีนบุรี และโตนเลสาบ ช่วยให้ได้ย้อนรำลึกเหตุการณ์ กิจกรรม หรือปฏิบัติการต่างๆ ของภาคประชาสังคม พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการ จึงได้สรุปสังเคราะห์เรื่องราว เพื่อประมวลภาพรวมจากเวที เพื่อการแลกเปลี่ยนสู่กัน ดังนี้ แรงจูงใจและปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการประสานงานในลุ่มน้ำของภาคประชาชน เกิดจากปัญหาความทุกข์ร้อนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบ ทุกพื้นที่เหล่านั้นมีจิตวิญญาณของความรักและหวงแหนในทรัพยากร และมีความห่วงใย อยากเห็นการอยู่รอดร่วมกัน  ต้องการหาทางออกและแสวงหาความรู้ ความคิด และความร่วมมือ จนเกิดเป็นประเด็นสาธารณะ สู่การเคลื่อนไหวช่วยเหลือกัน 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!