กรมธุรกิจพลังงานสุ่มตรวจคุณภาพน้ำมันผู้ค้า

กรมธุรกิจพลังงานสุ่มตรวจคุณภาพน้ำมันผู้ค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า จากสถิติผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันในรอบ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันรวมทั้งสิ้น 1,502 ราย 2,602 ตัวอย่าง พบการจำหน่ายนำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ จำนวน 16 ราย 17 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.07 และ 0.65 ของจำนวนราย และตัวอย่างน้ำมันที่ได้ตรวจสอบตามลำดับ โดยเป็นกลุ่มของน้ำมันเบนซิน 10 ตัวอย่าง และในกลุ่มของน้ำมันดีเซล 7 ตัวอย่าง ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานได้พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ค้าน้ำมันที่ตรวจพบว่าผิดดังกล่าวแล้วทุกรายอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2555 เป็นต้นไปสถานที่ใช้ก๊าซ LPG ทั่วประเทศ จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา ทั้งกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงาน รับผิดชอบ พ.ศ.2554 ซึ่งขอแจ้งเตือนให้สถานที่ใช้ก๊าซ LPG ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรือ ภัตตาคารที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง หรือวัตถุดิบอยู่ในปัจจุบัน ยื่นแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขอรับใบอนุญาตได้ที่กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร (ฺB) ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต ภายในวันที่ 26 พ.ค.2555 หากพ้นกำหนดนี้ จะเป็นการประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซ LPG ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต และส่วนผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างจังหวัดนั้น สามารถยื่นคำร้องได้ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ พลังงานจังหวัดนั้นๆนอกจากนี้ นายวีระพล เปิดเผยว่า ภาพรวมปริมาณนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงในเดือน ม.ค. 2555 อยู่ที่ 960,000 บาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค.2554 จำนวน 23% และมูลค่านำเข้า 105,179 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% แบ่งเป็นการนำเข้าน้ำมันดิบ จำนวน 915,000 บาร์เรลต่อวัน และน้ำมันสำเร็จรูป 45,000 บาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป 189,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลง 8% และมูลค่า 22,166 ล้านบาท ลดลง 3% ปริมาณนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากโรงกลั่นได้ปิดซ่อมบำรุงในช่วงปลายปีพร้อมกันหลายแห่ง ประกอบกับความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้น หลังวิกฤติอุทกภัย และอยู่ในช่วงเทศกาล ทำให้โรงกลั่นนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มการผลิตเพิ่มขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!