สวนดุสิตตัดคำว่า"ราชภัฏ"ออก สวนสุนันทาจ่อตัดด้วย

สวนดุสิตตัดคำว่า"ราชภัฏ"ออก สวนสุนันทาจ่อตัดด้วย
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิการบดี มสด. แจงเหตุสวนดุสิต ตัด"ราชภัฏ"ออก เพราะออกนอกระบบ เกรงผลกระทบทาง ก.ม. ด้าน สวนสุนันทาจ่อตัด"ราชภัฏ"ออกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงกรณี ที่ มสด.ตัดคำว่า “ราชภัฏ “ออกจากชื่อของมหาวิทยาลัย เมื่อเปลี่ยนสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือออกนอกระบบ โดยใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้นเป็นเรื่องจริง สาเหตุมาจากเรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ใช้กันอยู่ 40 แห่งขณะนี้เป็นพ.ร.บ.รวมที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบจะต้องใช้ชื่อไม่ซ้ำเดิม อีกทั้งการตัดคำว่าราชภัฏออกก็เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาทีหลังหรือต้องมาตีความกันอีก  

 รศ.ดร.ศิโรจน์ กล่าวต่อว่า ก่อนที่ มสด.จะตัดคำว่าราชภัฎออกได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับสภามหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษา ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเพราะแง่กฎหมายจริงๆ ที่สำคัญตนยืนยันว่าไม่ได้ตัดชื่อพระราชทานออก เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานคำว่า"สถาบันราชภัฏ" ไม่ใช่ "ราชภัฏ" ขณะที่ชื่อ"สวนดุสิต" เป็นชื่อพระราชทานเช่นเดียวกัน ที่เป็นชื่อพระราชวังเก่าในสมัย ร.5 และ เมื่อมีพ.ร.บ.ใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยอยู่แล้ว ถือเป็นสิริมงคลสถาบัน

ด้าน รศ.ดร.ช่วง โชติพันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มรภ.สส.) กล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร มรภ.สส. เห็นชอบใช้ชื่อร่าง พ.ร.บ.ที่จะออกนอกระบบ เป็น พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา โดยตัดคำว่า"ราชภัฏ" ออกเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) โดยตนคาดว่าไม่เกิน 6 เดือน น่าจะยกร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาเรียบร้อย จากนั้นจะทำประชาพิจารณ์ เพื่อขอความเห็นจากบุคลากรและนักศึกษาอีกครั้ง คิดว่าคงจะเสนอเรื่องไม่ทันปี 2555 แต่ตั้งเป้าไม่เกินปี 2556

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้วแต่ยังคงการใช้ชื่อเดิมและเป็นชื่อพระราชทาน อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง