สนุกดอทคอม ได้รับโหวต เว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 2 จากการนำเสนอข่าวสารเรื่องน้ำท่วม

สนุกดอทคอม ได้รับโหวต เว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 2 จากการนำเสนอข่าวสารเรื่องน้ำท่วม
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (Electronic Transactions Development Agency) หรือสพธอ.(ETDA) ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาออนไลน์” สำหรับสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆมาช่วยให้ข่าวสารข้อมูลในช่วงภัยภิบัตน้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยจัดให้มีการโหวตตั้งแต่วันที่  1 ธ.ค. 2554  -15 ม.ค. 2555 โดยมอบรางวัลให้กับ Website และ Social Media ที่รับคะแนนนิยม (Vote) สูงสุดสองอันดับ

ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัล “จิตอาสาออนไลน์” ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 ก.พ. 2555 ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ในโอกาสนี้ เว็บไซต์สนุกดอทคอม ได้รับการโหวตจากประชาชนเป็นเว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 2 จากการนำเสนอข่าวสารผ่านทาง http://news.sanook.com/thaiflood

นอกจากนี้ยังมีแคมเปญช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- เปิดหน้าเว็บเพจหน้ารับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

http://www.sanook.com/donation/thaiflood2011/october/

- จัดกิจกรรมดนตรีเปิดหมวกและขายเสื้อ Help Hope Heal เพื่อนำเงินไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

http://music.sanook.com/news/news_20872.php

- จัดกิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดอนเมือง-สรงประภา

http://news.sanook.com/1070361/สนุกดอทคอมจับมือ-google-ลงช่วยน้ำ ท่วม/

- จัดกิจกรรมสนุก! คาราวานและขายเสื้อ Help Hope Heal เพื่อนำเงินและสิ่งของไป บริจาคให้กับโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วม

http://webboard.sanook.com/forum/?topic=3554935

โดยในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ มีคุณณวัฒน์ จุฑาวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจพอร์ทัล เว็บไซต์สนุกดอทคอม เป็นตัวแทนรับรางวัลจากปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พร้อมทั้งมีผู้ได้รับรางวัล ต่างๆ ดังนี้

ประเภทรางวัล เว็บไซต์

1. www.thaiflood.com ได้รางวัล เว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 1

2. http://news.sanook.com/thaiflood  จากสนุกดอทคอมได้รางวัล เว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 2

ประเภทรางวัล Social Media

1. น้ำขึ้นให้รีบบอก ได้รางวัล Social Media จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 1

2. รู้สู้ Flood ได้รางวัล Social Media จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 2

และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุน ได้แก่

1. www.pantip.com

2. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)

3. เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)

4. สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

5. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย 

 

ข่าวสนุกดอทคอม ได้รับโหวต เว็บไซต์จิตอาสาออนไลน์ยอดนิยม อันดับ 2 จากการนำเสนอข่าวสารเรื่องน้ำท่วม

http://www.etda.or.th/main/contents/display/536