นิด้าเผยวัยรุ่นไทยเชื่อยาเสพติดระบาดรุนแรง

นิด้าเผยวัยรุ่นไทยเชื่อยาเสพติดระบาดรุนแรง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผย ผลสำรวจประชาชนอายุระหว่าง 15 - 27 ปี เรื่อง "ปัญหายาเสพติดกับวัยรุ่น" ได้ผลว่า กลุ่มสำรวจ ร้อยละ 90.4 เห็นว่า ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น อยู่ในระดับรุนแรงมากถึงมากที่สุด โดยเกินครึ่งหนึ่ง เห็นว่า ปัญหารุนแรงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 53.26 และเห็นว่า ค่อนข้างรุนแรง ร้อยละ 37.14 และเกินครึ่งหนึ่ง หรือ 59.96 มองว่า ควรแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มบทลงโทษ รองลงมาเห็นว่า ควรรณรงค์ให้ความรู้ กระจายอำนาจการจับกุมให้ตำรวจบ้าน และวิสามัญฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ ตามลำดับ กลุ่มสำรวจ ร้อยละ 43.21 ยังเห็นว่า มีการวิสามัญฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ ร้อยละ 29.80 เห็นว่า มีการวิสามัญฆาตกรรมจริง แต่ยอมรับได้ ร้อยละ 25.40 ไม่คิดว่า มีการวิสามัญฆาตกรรมเกิดขึ้น ในด้านความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ นั้น ส่วนมาก ร้อยละ 45.56 เชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 25.8 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก ร้อยละ 14.76 เชื่อมากที่สุด กลุ่มเชื่อมั่นค่อนข้างน้อย และเชื่อมั่นน้อย อยู่ที่ร้อยละ 6.97 และ 6.25 ตามลำดับทั้งนี้ ทั้งหมดยังให้คะแนนความพึงพอใจ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาพรวมของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มากที่สุด ถึง 7.70 เต็มสิบคะแนน และรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รองลงมาที่ 6.62 คะแนน ส่วนรัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ 6.08 คะแนน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!