สุขุมพันธุ์แถลงด่วน กทม.วิกฤติ ไม่สามารถกันน้ำได้ เขตเสี่ยงควรย้ายเด็ก คนชราออกนอกพื้นที่

สุขุมพันธุ์แถลงด่วน กทม.วิกฤติ ไม่สามารถกันน้ำได้ เขตเสี่ยงควรย้ายเด็ก คนชราออกนอกพื้นที่
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว กทม. แถลงข่าวด่วนเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น.ที่ผ่านมา ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แจ้งกทม.กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ภายใน 24 ชม. ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร บางซื่อ สายไหม เคลื่อนย้ายรถ และของมีค่าขึ้นที่สูง ย้ายเด็กคนชราไปศูนย์พักพิง ยอมรับสภาพไม่สามารถป้องกันน้ำเข้ากรุงเทพมหานครได้แล้ว หลังไม่สามารถกอบกู้สถานการณ์ตรงอนุสรณ์สถานได้ 

ล่าสุด กทม. เผยแพร่แถลงการณ์ผ่าน Facebook ของกทม. เมื่อเวลา 00.24 น. ที่ผ่านมา 

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4/2554

ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัย ฉบับที่1/2254 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ฉบับที่2/2554 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 และฉบับที่ 3/2554 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ให้ประชาชนทราบเป็นลำดับแล้ว นั้น
เนื่องจากน้ำเหนือบริเวณรังสิตปทุมธานีได้ไหลบ่าเข้ากรุงเทพมหานคร ทำให้ปริมาณน้ำที่ท่วมพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครมีระดับสูงขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประเมินสถานการณ์จากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องโดยรอบด้านแล้ว พื้นที่ที่ได้รับและจะได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ได้แก่ พื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตบางซื่อ และเขตสายไหม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช 2550 จึงทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ขนย้ายสิ่งของ ทรัพย์สินมีค่า รถยนต์ขึ้นที่สูง และให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เด็ก และคนชราเป็นลำดับแรก

ขอให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์จากกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด อย่าได้ตื่นตระนก ทั้งขอให้มั่นใจว่า กรุงเทพมหานครจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และจะร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ.) เพื่อแก้ไขสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชน โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครจะระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว และหน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขต และศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 1555 และ 022211212 หรือที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน