อภิสิทธิ์ นั่ง หน.พรรคประชาธิปัตย์ อีกครั้ง

อภิสิทธิ์ นั่ง หน.พรรคประชาธิปัตย์ อีกครั้ง
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

มติเอกฉันท์ ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ เสนอ "อภิสิทธิ์" นั่งเก้าอี้ หัวหน้าพรรคอีกสมัยใหม่โดยไร้คู่แข่ง ลุ้น เลขาฯพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (6 ส.ค.) ที่โรงแรมมิราเคิลแกน การประชุมพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยบรรดาแกนนำและส.ส.ต่างทะยอยเดินทางมาที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากเข้าสู่กระบวนการในที่ประชุมแล้ว นายมารุต บุนนาค อดีตเลขาธิการพรรค และสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ได้เสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรค และมีการลงมติรับรองตามข้อบังคับ โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมเข้าแข่งขัน จากนั้น ที่ประชุมจึงเข้าสู่กระบวนการลงคะแนนโดยเข้าคูหาลงคะแนนแบบลับ เพื่อลงมติเลือกนายอภิสิทธิ์ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง

          สำหรับกระบวนการลงมติ เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ เมื่อมีการเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์เพียงชื่อเดียวเป็นหัวหน้าพรรค จะต้องมีเสียงรับรองเกินกึ่งหนึ่ง ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด

          สำหรับการลงคะแนนเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ มี กกต.พรรค 5 คน เป็นผู้ควบคุมการเลือกตั้ง โดยประกอบด้วย นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี นายเจริญ คันธวงศ์ นายสุทัศน์ เงินหมื่น นายเทอดพงษ์ ไชยนันท์ และนายนิพนธ์ วิสิษฐ์ยุทธศาสตร์

          หลังการนับคะแนนเรียบร้อย ผลปรากฏว่า ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์  96.038 % ได้ลงมติเลือกนายอภิสิทธิ์ เป็นหัวหน้าพรรคต่อ และ กกต.ของพรรค ได้รับรองคะแนนเป็นเรียบร้อย จึงประกาศผลการลงคะแนนว่า นายอภิสิืทธิ์ ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ตามที่ข้อบังคับพรรคกำหนด 

 หลังจากที่นายอภิสิทธิ์ ได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้ว นายอภิสิทธิ์ ได้เสนอชื่อ รองหัวหน้าพรรค 6 คน ประกอบด้วย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายกรณ์ จาติกวณิช นายจุติ ไกรฤกษ์ นายชำนิ ศักดิ์เศรษฐ นายวิฑูรย์ นามบุตร และนายธีระ สลักเพชร อย่างไรก็ตาม นายวิฑูรย์ นายกรณ์ และนายธีระ ได้ถอนตัว ดังนั้น จึงมีการลงมติเลือกรองหัวหน้าพรรคเพียง 3 คน โดยต้องใช้เสียงของสมาชิกในที่ประชุมรับรองเกินกึ่งหนึ่งตามข้อบังคับเช่นกัน

      จากนั้น นายอภิสิทธิ์ ได้เสนอชื่อ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เป็นเลขาธิการพรรค แต่นายชัยวุฒิ ถอนตัว ที่ประชุมจึงลงคะแนนรับรอง นายเฉลิมชัย เพียงคนเดียว

สรุปผลคะแนน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ประชุมลงมติ อภิรักษ์ โกษะโยธิน 95.06% จุติ ไกรฤกษ์ 92.51% ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 91.49% และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน 72.19% 

รายละเอียดต่อไปทีมข่าว S! News จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

ขอขอบคุณภาพจาก ทวิตเตอร์ @democratTH