วันพืชมงคล ปี54 พระโคกินหญ้า-เหล้า น้ำอาหารบริบูรณ์

วันพืชมงคล ปี54 พระโคกินหญ้า-เหล้า น้ำอาหารบริบูรณ์
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปีพุทธศักราช 2554 ปฏิทินหลวงได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และถือเป็นวันเกษตร สำหรับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554 เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ไถหว่าน) ซึ่งจะประกอบพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ซึ่งในปีนี้จากการเสี่ยงทายพระโคจากของ 7 สิ่ง ประกอบด้วย หญ้า ข้าวเปลือก เหล้า ข้าวโพด ถั่วเขียว งา และน้ำ

พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ และ พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวก การค้าขายกับต่างประเทศดี เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี