กลับลำ!! แม่ชีทศพรปิดเว็บ บอกกรรมแก้ไม่ได้

กลับลำ!! แม่ชีทศพรปิดเว็บ บอกกรรมแก้ไม่ได้
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์แม่ชีทศพรก่อนที่จะมีการปิดตัวลง ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงว่า รูปแบบการบรรยายธรรมในวิดีโอ ที่นำมาเผยแพร่นั้น วัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่เข้ามาฟังได้รับรู้เรื่องของกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความละอายในการทำบาป และส่งเสริมให้เกิดการทำดีต่อพ่อ-แม่บุพาการี การให้เกียรติกันของสามี-ภรรยา ไปจนถึงการไม่ลักทรัพย์ในเวลาทำงาน และอื่นๆที่มีอีกมาก ตามจำนวนวิดีโอที่เอาลงไปนั้น เพื่อหวังจะให้เกิดการทำดีขึ้นต่อกัน ไม่ทำผิดซ้ำอีก หรือมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปมากขึ้น มิได้มุ่งหวังให้เกิด การทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก จึงอยากขอใช้พื้นทีนี้ อยากให้ทุกคน ใช้วิจารณญาณ ในการรับชมหรือรับฟัง สุดท้ายขอแจ้งในที่นี้อีกครั้งว่า "กรรม แก้ไม่ได้" แต่เราเลือกที่จะไม่ทำกรรมนั้นอีกได้ ลงชื่อ admin@thossaporn.com

ขณะที่ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า พศ.เตรียมจัดทำหนังสือเวียนส่งไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะปกครองแต่ละจังหวัด รวมทั้งเจ้าอาวาสวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อกำชับและจัดระเบียบแม่ชีที่อยู่ภายใต้การดูแลของวัดให้ระมัดระวังเรื่องคำสอนและการวางตัวให้เหมาะสม หลังเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทำให้แม่ชีถูกจับตาจากสังคมมากขึ้น ดังนั้น พศ.จึงได้ออกมาตรการในเบื้องต้นให้เจ้าคณะผู้ปกครองและเจ้าอาวาสช่วยตักเตือนแม่ชีที่มีพฤติกรรมดังกล่าวด้วย

ด้าน น.ส. ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสือด่วนแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ดำเนินการกับคลิปแม่ชีทศพรที่มีการสอนไม่ถูกต้องและผิดตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ 

"ไม่อยากให้มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก อยากจะวิงวอนไปที่แม่ชีทศพรไม่ควรนำคลิปดังกล่าวออกมาเผยแพร่อีก ในส่วนของประชาชนที่ยังพบเห็นคลิปที่เว็บไซต์ของให้แจ้งมายังกระทรวงวัฒนธรรมด้วย ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้ไปมอมเมาประชาชน"