สธ.เข้มอาหารจากญี่ปุ่นต้องผ่านอย.ก่อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้า เรื่องมาตรการตรวจสอบอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มมาตรการตรวจผัก ผลไม้ ทุกรายการที่นำเข้าจากเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้นำเข้าสินค้าผักผลไม้ ต้องผ่านการรับรองผลตรวจการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่ปลอดภัยจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ก่อน 1 วัน ถึงจะสามารถนำออกจำหน่ายได้ ส่วนอาหารทะเลยังใช้วิธีปฏิบัติเหมือนเดิม คือ มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจอย่างต่อเนื่องทุกวัน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการนำเข้า ผัก ผลไม้ จากแหล่งผู้ผลิตบน เกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่น ด้วย

ขณะที่ น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยผลการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารที่นำเข้าจากญี่ปุ่นว่า ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 มีนาคม นี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้สุ่มตรวจสินค้า จำนวน 65 ตัวอย่าง มีสินค้าตัวอย่าง 39 รายการ อาทิ ปลาสด มันเทศ สตรอเบอรี่ และ ปลาหมึก ไม่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด