อากาศเเปรปรวนทำไร่แคนตาลูปบุรีรัมย์เจ๊ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้งยังคงคุกคามในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ส่งผลกระทบกับไร่แคนตาลูปของเกษตรกร ที่บ้านหนองสรวง ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ ต้องเหี่ยวเฉาใกล้แห้งตาย และซ้ำยังประสบปัญหาไรแดงระบาด ในช่วงที่
มีอากาศร้อนจัด ผลแคนตาลูปแคระแกรน เสียหายแล้วกว่า 30 % จากพื้นที่เพาะปลูกกว่า 30 ไร่ ขณะที่ไร่แคนตาลูปของเกษตรกรบางราย เสียหายสิ้นเชิง ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ ทำให้เกษตรกรต้องชะลอ และบางรายต้องเลิกปลูก จากเดิมมีสมาชิกจำนวน 53 ราย ปัจจุบันเหลือเพียง 10 กว่าราย เท่านั้น เนื่องจาก ไม่สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง และกำจัดศัตรูพืชที่ระบาดซ้ำซากได้ กลุ่มเกษตรกรจึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจัง และเร่งด่วน เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปรับจ้าง หรือ ขายแรงงานที่อื่น