จันทบุรีเชิญประชาชนร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จันทบุรีเชิญประชาชนร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ และร่วมเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาไทย ที่ร่วมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ สนามจังหวัดจันทบุรี นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในปี 2554 สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorns Cup Tour of Thailand 2011 ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 6เมษายน 2554 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้การจัดการแข่งขันเป็นการแข่งขันที่ต่างชาติให้การยอมรับเป็นปฏิทินการแข่งขันระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวของภูมิภาค และรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ ลดมลภาวะและแก้ปัญหาโลกร้อน โดยการจัดการแข่งขันปีนี้ กำหนดแข่งขันในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง และจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง 769.34 กิโลเมตร ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กำหนดใช้เส้นทางแข่งขันระหว่าง วันที่ 4 ถึง 6 เมษายน 2554ครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ และสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจักรยานจากทั่วโลกรวม 25 ทีม อาทิ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย โปแลนด์ เยอรมัน จีน เกาหลีใต้ เวียดนาม คาซัคสถาน และ ไทย ร่วมการแข่งขัน โดยกำหนดเส้นชัยที่หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีใน โอกาสเดียวกันนี้ ในเช้าวันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 08.00 น.ก่อนปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติ จังหวัดจันทบุรีจะจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ โดยร่วมลงนามถวายพระพร และรวมพลังกันขี่จักรยานรณรงค์ลดมลพิษทางอากาศ และลดปัญหาโลกร้อน ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมขบวนจักรยานรณรงค์ จะได้รับเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ระลึก พร้อมทั้งรับประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ และร่วมเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาที่ร่วมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ สนามจังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 เมษายน 2554 โดยพร้อมเพรียงกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด