ยังไม่พบสารตกค้างจากสินค้าญี่ปุ่น

ยังไม่พบสารตกค้างจากสินค้าญี่ปุ่น

ยังไม่พบสารตกค้างจากสินค้าญี่ปุ่น เกี่ยวกับ อาหารนำเข้าจากญี่ปุ่น

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

 

จากการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารที่นำเข้าจากญี่ปุ่น จนถึงขณะนี้ยังไม่พบการปนเปื้อน

นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการเกษตร ถึงความกังวลเกี่ยวกับสารปนเปื้อนของสินค้าเกษตรและอาหารที่นำเข้าจากญี่ปุ่น ซึ่งทางรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุ่มตรวจอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผักผลไม้ นม เนื้อสัตว์ และสินค้าประมง ซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ร่วมตรวจสอบแบบบูรณาการ เพื่อส่งตัวอย่างสินค้าไปตรวจสอบที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่ามีการปนเปื้อนหรือไม่ ซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงขณะนี้ ยังไม่พบสารปนเปื้อน หรือปัญหาเครื่องมือในการตรวจสอบไม่เพียงพอแต่อย่าง

ทั้งนี้ มีความกังวลว่าสินค้าที่นำเข้าในอนาคตอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากญี่ปุ่นยังมีปัญหาเรื่องการขนส่ง แต่ไม่กระทบกับผู้บริโภคมาก เพราะอาหารจากญี่ปุ่นเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งเท่านั้น

 

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด