ผลโหวตไม่ไว้วางใจนายกฯพร้อม9รมต.ผ่านฉลุย

ผลโหวตไม่ไว้วางใจนายกฯพร้อม9รมต.ผ่านฉลุย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการลงมติไม่ไว้วางใจ หลังการซักฟอกเสร็จสิ้นแล้ว นายกฯ พร้อม 9รมต.ผ่านฉลุย พรทิวานำ 251:186 เสียง,ศุภชัย โพธิ์สุ น้อยสุด 243:188

(19 มี.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 09.15 น ที่ประชุมสภาได้ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้นแล้ว โดยนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ทั้ง 9 คน ได้รับเสียงโหวตไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งต่อไปด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เสียงสนับสนุน 249 ไม่เห็นด้วย 184 งดออกเสียง 11

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เสียงสนับสนุน 249 ไม่เห็นด้วย 185 งดออกเสียง11

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสียงสนับสนุน 251 ไม่เห็นด้วย 186 งดออกเสียง 9

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสียงสนับสนุน 250 ไม่เห็นด้วย 188 งดออกเสียง 8

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสียงสนับสนุน 248 ไม่เห็นด้วย 188 งดออกเสียง 11

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสียงสนับสนุน 245 ไม่เห็นด้วย 185 งดออกเสียง 12

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสียงสนับสนุน 247 ไม่เห็นด้วย 188 งดออกเสียง 13

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ เสียงสนับสนุน 243 ไม่เห็นด้วย 188 งดออกเสียง 16

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสียงสนับสนุน246 ไม่เห็นด้วย 182 งดออกเสียง 17

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เสียงสนับสนุน 247 ไม่เห็นด้วย 185 งดออกเสียง 16