อย.ตรวจอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นหาปนเปื้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการสำนักงานอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า วันนี้จะมีการหารือกับผู้นำเข้าอาหารจากญี่ปุ่น เพื่อทำความเข้าใจและซักซ้อมการสุ่มตรวจอาหารที่นำเข้า โดยข้อมูลที่ได้รับจะเป็นฐานข้อมูลไว้ในเบื้องต้นซึ่ง จะขอดูใบกำกับสินค้า และปลอดการปนเปื้อน โดย สนง.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ คาด อาจใช้เวลา 3 ช.ม. และรู้ผลว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่ ภายใน 6 ช.ม. อาหารที่จะตรวจสอบจะเริ่มจากกลุ่มแรก พืชผัก ข้าว ผลไม้ แอปเปิ้ล สตอเบอรี่ 2.เนื้อสัตว์ นม ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ช็อตโกเลต 3.อาหารจากทะเล ปลา สาหร่าย โดยในระหว่างตรวจสอบ จะอายัดอาหารไว้ก่อน จนกว่าจะเกิดความมั่นใจว่า ไม่มีสารปนเปื้อน

ส่วนที่จะมีประชาชนบางส่วน รับประทานสารไอโอดีน เพื่อป้องกันสารกัมมันตรังสีไว้ก่อนนั้น เราต้องดูปัจจัยความเสี่ยงก่อน เพราะหากรับประทานทันที โดยไม่มีอาการก็จะไปเสี่ยงกับการได้รับไอโอดีนมากเกินไป ส่งผลให้ คอพอก เป็นพิษได้เช่นกัน