พลังงาน หารือผู้เชี่ยวชาญนิวเคลียร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ด้านนิวเคลียร์ ว่าการหารือในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกรณีโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่นเกิดการระเบิดจากเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดจากอะไร โดยต้องรอการแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่น ส่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศไทย หรือไม่นั้น จะต้องนำข้อมูลที่เกิดขึ้น มาประกอบการศึกษาอย่างเข้มข้น โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

ขณะที่ นายสัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต หัวหน้าภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าการปฏิเสธที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ไม่ใช่ปัญหา แต่ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้เป็นการปิดโอกาส