รฟม. ยันยังไม่ยกเลิกงานก่อสร้างสายสีแดง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. เตรียมจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการที่อนุมัติให้กลุ่มยูนิค - ซุนวูจอยท์เวนเจอร์ ดำเนินการ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา เพราะการประกวดราคารถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ไม่เป็นไปตามระเบียบ แบพไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจะยื่นภายใน 30 วัน ซึ่งจะแย้งในประเด็นว่า การพิจารณาจะยึดตามระเบียบอย่างเดียวไม่ได้ เนื่องจากกรณีนี้มีผู้เสนอประกวดราคาเพียงรายเดียว จึงได้เสนอให้ ครม.พิจารณา 5 ครั้ง และสามารถผ่อนผันดำเนินการ ให้ผู้เสนอการประกวดราคาเพียงรายเดียวได้ และในขณะนี้ ยังไม่สั่งยกเลิกงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ที่กลุ่มยูนิค - ซุนวูจอยท์เวนเจอร์ เป็นผู้รับเหมางาน ต้องรอผลการตัดสินของศาลปกครองสูงสุดก่อน