โอทอปลำปางเดือดร้อนน้ำมันปาล์มแพง

โอทอปลำปางเดือดร้อนน้ำมันปาล์มแพง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสมปอง นิลทับ เลขาฯ กลุ่มแปรรูปเห็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าโอทอปของบ้านแม่วะ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดย นางสมปอง เปิดเผยในเรื่องนี้ว่า กลุ่มของตนเป็นกลุ่มที่นำเห็ด ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของ อ.แม่ทะ มาแปรรูปเป็นอาหารแห้ง ที่สามารถเก็บไว้ได้ยาวนาน และได้ส่งไปจำหน่ายทั่วประเทศ โดยมีสินค้าหลายอย่าง เช่น แหนมเห็ด เห็ดแดดเดียว เห็ดสามรส เป็นต้น ส่วนเห็ดสามรส เป็นหนึ่งในสินค้าโอทอปของชุมชมที่มีนักท่องเที่ยวมาซื้อกันเป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้วในทุกวัน ทางกลุ่มโอทอปของหมู่บ้านตน ใช้น้ำมันปาล์มชนิดปี๊บ จำนวน 3 ปีบ นำมาทอดเห็ด และตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันปาล์มอยู่ที่ราคาปี๊บละ 520 บาท แต่ขณะนี้ราคาพุ่งสูงไปถึง 1,200 บาท แล้ว ซึ่งขณะนี้ในแต่ละวัน ทางกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอปตนเอง จะแบกรับภาระการจ่ายค่าน้ำมันปาล์มสูง ถึง 3,600 บาท ส่วนราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าขนส่งและค่าบรรจุภัณฑ์ แต่ก็ต้องจำใจทนแบกภาระต่อไป ซึ่งจะขึ้นราคาขาย ก็ขึ้นไม่ได้ เพราะหวั่นกระทบยอดซื้อเห็ดจากนักท่องเที่ยว