โพลชี้ปชช.พอใจตร.ทำหน้าที่ดีดูแลม็อบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักวิจัย เอแบคโพล เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่องประชาธิปไตย และการชุมนุมประท้วงทางการเมือง กับการปฏิบัติหน้าที่ควบคมฝูงชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 72.1 % เห็นว่า ที่มีการชุมนุมต่างๆ เพราะรัฐบาลมีความผิดพลาด ในการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า มาจากเรื่องผลประโยขน์ การแย่งชิงอำนาจ เป็นเหตุผลของการชุมนุมประท้วงเช่นกัน ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดูแลผู้ชุมนุม ช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนพึงพอใจ 20.2 % ปานกลาง 28.5 % และพึงพอใจมาก 51.3 % ซึ่งประชาชนรู้สึกเห็นใจตำรวจ ในการดูแลสถานการณ์การชุมนุม ของกลุ่มต่างๆ 65.5 เห็นใจมากที่สุด รองลงมา 21.0 และ 13.5 ไม่เห็นใจ ทั้งนี้ เหตุการณ์ชุมนุมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ 80.5 % เห็นว่า ควรมีกฎหมายการชุมนุมประท้วงขึ้นมาเฉพาะ เพื่อดูแลและยังเห็นด้วย กับการที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ปัญหาการชุมนุมประท้วง โดยตรง โดยไม่ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดูแลความปลอดภัยประชาชน ในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม จากข่าวสถานการณ์การชุมนุม พบว่า ประชาชน ร้อยละ 44.4 ติดตามข่าวสารการเมือง ผ่านสื่อมวลชน ทุกวันมากขึ้น