บ้านภูมิซรอลยังสงบ-พระมอบเสื้อเกราะ จนท.

บ้านภูมิซรอลยังสงบ-พระมอบเสื้อเกราะ จนท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ทั่วไปที่บ้านภูมิซรอล อำเภอเสาธงชัย จังหวัดศรีสะเกษ ยังเป็นปกติ ไม่มีเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชา แต่อย่างใด ประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ โดยช่วงเช้านี้ พระครูโสภณ ธรรมานุศาสตร์ จากวัดกำแพงบางจาก กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาพร้อมคณะ เพื่อมอบเสื้อเกราะจำนวน 1 คันรถ ข้าวกล่องจำนวน 300 กล่อง น้ำดื่ม 100 โหล และเครื่องสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับทหารซึ่งประจำการรักษาความปลอดภัยที่บริเวณผามออีแดง โดยมี พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 23 กองกำลังสุรนารี เป็นผู้รับมอบ

อย่างไรก็ตามในวันนี้ ต้องติดตามถึงสถานการณ์ในพื้นที่ เนื่องจากตัวแทนคณะกรรมการมรดกโลก หรือ ยูเนสโก จะเดินทางเยือนประเทศไทย ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือถึงเรื่องปราสาทเขาพระวิหารกับรัฐบาลไทย แม้ก่อนหน้านี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะยืนยันมาแล้ว ว่าไม่อนุญาตให้เดินทางลงพื้นที่ก็ตาม