ดุสิตโพลคนมองไทยเขมรยืดเยื้อหวั่นสงคราม

ดุสิตโพลคนมองไทยเขมรยืดเยื้อหวั่นสงคราม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นประชาชน ต่อกรณีความขัดแย้งที่ยืดเยื้อไทย - กัมพูชา ระหว่างวันที่ 11 - 19 ก.พ. โดยพบว่า ประชาชนถึงร้อยละ 40.72 เห็นว่า กรณีดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่ยืดเยื้อ และไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร ขณะที่ประชาชนร้อยละ 29.98 กลัวว่า จะเป็นเหตุให้เกิดสงครามทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย ประชาชนเดือดร้อน และประชาชนร้อยละ 17.86 กลัวว่า จะเป็นเหตุที่ทำให้ไทยต้องเสียดินแดน ทั้งนี้ ผลสำรวจความเห็นประชาชนร้อยละ 32 ยังเห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างไทย - กัมพูชา คือ จะต้องหยุดยิงถาวร โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการจากทั้ง 2 ฝ่าย เช่นเดียวกับประชาชนอีกร้อยละ 31.30 ที่เห็นว่า จะต้องมีการเจรจาพูดคุยกันอย่างจริงใจทั้ง 2 ฝ่าย โดยเร็วที่สุด โดยลดทิฐิ ลดการเอาชนะคะคาน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนร้อยละ 34.10 เห็นว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม