วาระสภาเตรียมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบฯ54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ มีวาระการประชุมที่น่าจับตามอง คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2554 วงเงิน 100,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากผลกระทบอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ รวมทั้ง การดำเนินการสวัสดิการสังคมให้ทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการตามภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล และตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อชดเชยเงินคงคลัง กว่า 84,000 ล้านบาท ตามที่ มาตรา 169 วรรค 1 ระบุไว้ ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตจากพรรคฝ่ายค้าน ที่ระบุว่า น่าจะมีนัยแอบแฝงที่อาจเป็นการตกลงกับพรรคร่วมรัฐบาล ในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มีการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย วงเงิน กว่า 8,000 ล้านบาท ที่ทางฝ่ายค้านระบุว่า จะเตรียมอภิปรายประเด็นนี้ เนื่องจากเห็นว่า น่าจะเป็นงบต่างตอบแทน ระหว่างรัฐบาลและพรรคร่วม