นักล่าฝัน season 1-6

นักล่าฝัน season 1-6
+++  เนื้อหาที่ไม่มีผู้สนับสนุน  +++

สนับสนุนเนื้อหา

รวมสุดยอดนักล่าฝัน TRUE ACADEMY FANTASIA 1-6 ในแต่ล่ะมีใครบ้างไปดูกันเลย!!

TRUE ACADEMY FANTASIA 1

1.วิทย์ พชรพล จั่นเที่ยง (V2 ) ชนะเลิศ
2.จีน ธัญนันท์ มหาพิรุณ (V1) รองชนะเลิศอันดับ 1
3.อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ (V6) รองชนะเลิศอันดับ 2
4.ซีแนม ซีแนม สุนทร (V9) รองชนะเลิศอันดับ 3
5.น้ำตาล ชนัตตาฎา ปฐมนุพงศ์ (V7)
6.เค ณัฏฐพล ภมรพล (V4)
7. จุ้มจิ้ม กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร (V5)
8.ปอ ปานเวทย์ ไสยคล้าย (V10)
9.แนน ณัชธน์กมล ก่อสุวรรณ (V3)
10.นุ่น ชเนษฏ์ผกา ก่อสุวรรณ (V12)
11.แหม่ม วัชรินทร์ จินะมุสิ (V11)
12.ท็อป พลวิชช์ จั่นแย้ม (V8)

TRUE ACADEMY FANTASIA 2

1.อ๊อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ (V4 ) ชนะเลิศ
2.พัดชา พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (V6) รองชนะเลิศอันดับ 1
3.บอย พิษณุ นิ่มสกุล (V8) รองชนะเลิศอันดับ 2
4.พาส พาสนา ทองบุญเรือง (V9) รองชนะเลิศอันดับ 3
5.เปรี้ยว อนุสรา วันทองทักษ์ (V2)
6.โจ ภานุพล เอกเพชร (V12)
7.ลูกตาล รุจนา อุทัยวรรณ์ (V1)
8.กุ๊กไก่ อลิสสา ซิม (V7)
9.ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ (V3)
10.มาย จิตตินันท์ หงษ์ทอง (V11)
11.มิว นวปฎล มิ่งทุม (V5)
12.โอ๋ กิตติยา พันธ์ประพันธ์ (V10)

TRUE ACADEMY FANTASIA 3

1.ตุ้ย เกียรติกมล ล่าทา (V12) ชนะเลิศ
2.ต้า สักกทัศน์ กุลไพศาล (V1) รองชนะเลิศอันดับ 1
3.บอย สิทธิชัย ผาบชมภู (V8) รองชนะเลิศอันดับ 2
4.มิ้นท์ มิณฑิตา วัฒนกุล (V5) รองชนะเลิศอันดับ 3
5.ซาร่า นลินธารา โฮเลอร์ (V4)
6.ก้อ ธรรมนูญ ตั้งบุญธินา (V9)
7.โด่ง ศิระ รัตนโภคาสถิต (V7)
8.ตูน ธัชพล ชุมดวง (V6)
9.แอปเปิ้ล อรพรรณ บางประภากร - เชอร์รี่ พรรณสิริ บางประภากร (V3)
10.บรูน่า โชติกา เบนเนลลี่ (V11)
11.เพชร พชร พูลสวัสดิ์ (V2)
12.ลูกตาล ธนวรรณ ดีพัฒนบูลย์ (V10)


TRUE ACADEMY FANTASIA 4

1.นัท ณัฐ ศักดาทร (V1) ชนะเลิศ
2. ต้อล วันธงชัย อินทรวัตร (V9) รองชนะเลิศอันดับ 1
3. พะแพง ศุภรดา เต็มปรีชา (V3) รองชนะเลิศอันดับ 2
4. มิวสิค รัชพล แย้มแสง (V8) รองชนะเลิศอันดับ 3
5. แจ็ค เมธัส ตรีรัตนวารีสิน (V2)
6. แอ้ ปริย ธรรมาชีวะ (V4)
7.บอมบ์ กันตพัฒน์ สีดา (V5)
8.อิ๋งอิ๋ง ธุรดี อารีรอบ (V6)
9.เอี่ยว ธณายุ มีสิทธิตา (V7)
10.น้ำฝน กมลนัทธ์ จันทะล่าม (V10)
11.แคท หทัยฉัตรท์ สิริยศภิญโญ (V11)
12.ตี๋ วีวิศน์ บวรกีรติขจร (V12)
13.มิวสิค รัชพล แย้มแสง (V8)
14.แมน พัฒนพล มินทะขิน (V13)
15.แอนตี้ อลิตา แบล็ทเลอร์ (V14)
16.ดิว พงศธร ศุภิญโญ (V15)
17.โจ้ สุรศักดิ์ ชนะศรีโยธิน (V16)
18.ลูกโป่ง ภคมน บุญญะภูติ (V17)
19.ปุยฝ้าย ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล (V18)
20.ปอง สิริเนตร ทำประโยชน์ (V19)


TRUE ACADEMY FANTASIA 5

1.นัท ณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม (V13) ชนะเลิศ
2.รอน ภัทรภณ โตอุ่น (V12) รองชนะเลิศอันดับ 1
3.ปั๊ม สหรัส นฤคุปต์ชาญชัย (V8) รองชนะเลิศอันดับ 2
4.กู๊ด สาธิกา ศิริปุญโญทัย (V10) รองชนะเลิศอันดับ 3
5.กี๋ ฐษชัย ชนะอรรถกาล (V14)
6.พริ้ง สมฤทัย พรหมจรรย์ (V1)
7.เบียร์ ราเชน เสาะแสวง (V2)
8. แต๊บ ธนพล มทธร (V3)
9.เบนซ์ ภัทรคุณ เฮน (V4)
10.โบว์ สาวิตรี สุทธิชานนท์ (V5)
11. มิกกี้ อิสรีย์ ทองธรรมโรจน์ (V6)
12. แนน พรปวีณ์ อภิโช (V7)
13. หนิม คนึงพิมพ์ พรมกร (V9)
14. เดียร์ กุลกนิษฐ์ สุกเพชร (V11)
15.ว่าน ยศนันท์ วงษ์เซ็ง (V15)
16.กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล (V16)

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ AF5 ทั้งหมด คลิก

TRUE ACADEMY FANTASIA 6

1. ซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ (V6) ชนะเลิศ
2. แอน ศิริพรรณ นำเจริญสมบัติ (V10) รองชนะเลิศอันดับ 1
3. ที ทีป์ชลิต พรหมชนะ (V5) รองชนะเลิศอันดับ 2
4. แม็ค วีรดนย์ หวังเจริญพร (V8) รองชนะเลิศอันดับ 3
5.อิช์ค กัลยทรรศน์ ชูวงษ์ (V1)
6.อ๊อฟ ชาญณรงค์ หอมชิต (V2)
7.กุญแจซอล ป่านทอง บุญทอง (V3)
8.นิวตี้ นิธินันท์ ฉายัษเฐียร (V4)
9.กฤษ กฤษมงคล ศิลปี (V7)
10.นุกนิก นันท์สินี นามวงศ์ (V9)
11. อิชย์ อิชย์ ศรีว่องไทย (V12)
12.แท็บบี้ รฐา โกกิลานนท์ (V11)