ทรู ชี้แจง เหตูไม่ถอด มาร์ค V11 พ้นผู้แข่งขัน AF7

ทรู ชี้แจง เหตูไม่ถอด มาร์ค V11 พ้นผู้แข่งขัน AF7
+++  เนื้อหาที่ไม่มีผู้สนับสนุน  +++

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันในรายการทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น 7 นายวิทวัส ท้าวคำลือ หรือ มาร์ค V11 ได้มีการกล่าวพาดพิงวิจารณ์เรื่องการเมืองลงในเฟซบุ๊คก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักล่าฝันในบ้านทรู เอเอฟ 7 นั้น ทางบ้านทรู เอเอฟ 7 เลยมีหนังสือมาชี้แจง
ปัจจุบันรายการได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงซีซั่น 7 ภายใต้ชื่อ ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ซึ่งทางรายการมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากความสามารถทางด้านการร้องเพลง การเต้น การแสดง และบุคคลิกภาพ เป็นหลัก และจากกรณีที่ นายวิทวัส ท้าวคำลือ หรือ มาร์ค V11 ผู้เข้าแข่งขันในรายการได้มีการกล่าวพาดพิงวิจารณ์เรื่องการเมืองลงในเฟซบุ๊คนั้น ทางรายการขอชี้แจงว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของผู้เข้าแข่งขันนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมในรายการและเป็นสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคล อีกทั้งรายการทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น 7 เป็นรายการที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิง ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งภายใต้บ้าน ทรู เอเอฟ เองนั้น ก็มีกฎที่เหล่านักล่าฝันต้องปฏิบัติตามนับจากวันที่ก้าวเข้าบ้านทรู อคาเดมีฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้แก่

1. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของครู และทีมผลิตรายการ
2. ให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอกับครู และทีมงานในการทำกิจกรรมต่างๆ
3. ไม่แสดงกริยาหรือวาจา ก้าวร้าวต่อเพื่อน ครู และทีมงาน
4. ไม่แทรกแซง ก่อกวน การเรียนการสอนหรือพัฒนาการต่างของกิจกรรมใน academy
5. ไม่มีการติดต่อกับผู้แทนของสื่อ โดยมิได้รับอนุญาตจากทีมงาน
6. ไม่พูดพาดพิงหรือให้ร้ายกับถึงบุคคลที่ 3
7. ไม่แสดงความคิดเห็นทางด้านการเมือง
8. ไม่พูดคำหยาบคาย
ซึ่งถ้าเหล่านักล่าฝันไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎ ในระหว่างรายการดำเนินอยู่ (ตลอด 12 สัปดาห์) ทางรายการมีสิทธิ์ที่จะปลดนักล่าฝันเหล่านั้นออกจากรายการได้ทันที