สิงโต เฮได้โล่จากวธ.ตัวอย่างที่ดีใช้ภาษาไทย

สิงโต เฮได้โล่จากวธ.ตัวอย่างที่ดีใช้ภาษาไทย
+++  เนื้อหาที่ไม่มีผู้สนับสนุน  +++

สนับสนุนเนื้อหา

สิงโต สิงหรัตน์ จันทร์ภักดี แชมป์เดอะสตาร์ 5 ยิ้มได้รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะเยาวชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้ภาษาไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขอให้ทุกคนเป็นคนดี และช่วยกันรักษาวัฒนธรรมเพิ่งได้แชมป์เดอะสตาร์ ปี 5 ไปแหมบๆ ล่าสุด สิงโต สิงหรัตน์ ก็ได้รับข่าวดีอีกครั้ง กับการได้รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้ภาษาไทย และมีกิริยามารยาทที่แสดงออกถึงความเป็นไทย ทั้งนี้เจ้าตัวกล่าวดังนี้...รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลที่มีเกียรตินี้ และคิดว่าเยาวชนทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลแบบนี้เช่นกัน ขอให้ทุกคนเป็นคนดี รักษาวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามที่ทั่วโลกอิจฉาที่เรามีวัฒนธรรมและสิ่งที่สวยงาม แบบนี้ อยากให้ทุกคนรักษา และปฏิบัติไว้ การที่ผมประสบความสำเร็จในวันนี้เพราะว่า ดูว่าเรามีความถนัดอะไร ชอบทางไหน และมองไปทีละขั้น และปฏิบัติในแต่ละขั้นให้ดี ที่สำคัญจะต้องไม่ลืมว่ากว่าที่เราจะมาถึงขั้นสูงสุด เราผ่านอะไรมาบ้าง และจะต้องทำให้เราคงอยู่ในขั้นนั้นได้นานและมีคุณภาพที่สุด สิงโตกล่าวทั้งนี้ ธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า การที่ วธ. ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่สิงหรัตน์ เนื่องจากเป็นเยาวชนที่มีความกตัญญู และความคิดดีในทางสร้างสรรค์ ต่อสู้ชีวิตด้วยความบากบั่น ฝึกฝนการเป็นนักร้องที่ร้องเพลงออกเสียงชัดเจน ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย ที่สำคัญเป็นผู้มีความกตัญญูต่อบุพการี มีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย มีการแต่งกายที่สมวัย ถือเป็นการยกย่องสนับสนุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นคนดี คิดดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมต่อไป ที่สำคัญอยากให้กรณีนี้ เป็นการจุดประกายให้เยาวชนไทย ทุกคนยึดเป็นแบบอย่างที่จะทำความดีให้แก่สังคมต่อไปรมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อว่า การที่วธ. ได้มอบรางวัล ให้แก่นายสิงหรัตน์ครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลพิเศษ ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการโหนกระแส แต่ขอชี้แจง ว่าเด็กคนนี้มีความมุมานะอย่างแท้จริง ขณะที่ยังมีอายุเพียง 16 ปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนที่น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กไทยคนอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนี้ยังเห็นว่าเด็กและเยาวชนในวัยนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ และต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ดังนั้น การที่ยกย่องและให้กำลังใจต้นแบบในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่เป็นสิ่งที่น่ายกย่องและให้กำลังใจกัน อย่างไรก็ตาม อยากฝากทางต้นสังกัดว่า อย่าไปเปลี่ยนแปลงตัวตนที่แท้จริงของเด็ก เพราะเด็กไทยสมัยนี้ตามกระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศเกาหลี ทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันน้อย ดังนั้น คนไทยจำเป็นจะต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยเอาไว้

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก