ปปส.ตั้ง บี้ เดอะสตาร์ พรีเซ็นเตอร์ต้านยาเสพติด

ปปส.ตั้ง บี้ เดอะสตาร์ พรีเซ็นเตอร์ต้านยาเสพติด
+++  เนื้อหาที่ไม่มีผู้สนับสนุน  +++

สนับสนุนเนื้อหา
ปปส.เลือก บี้ เดอะสตาร์ หรือนายสุกฤษฎ์ วิเศษแก้ว เป็นพรีเซ็นเตอร์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องจากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง และเป็นแบบอย่างที่ดีตามที่มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปีเป็น วันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์เดียวกับประชมคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม รวมถึงกลุ่มศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผนปฏิบัติการ รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด ตามกลยุทธ์ลดผู้ค้า ลดผู้เสพ ลดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสียงโดยปีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ได้เลือก บี้ เดอะสตาร์ หรือ นายสุกฤษฎ์ วิเศษแก้ว เป็นพรีเซ็นเตอร์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องจากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง และเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนได้ โดยนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ภายใต้แนวคิด ทำความดี ตามคำพ่อ ในหัวข้อความเพียร“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับ ที่ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้ และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยรณรงค์ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด โดยน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ภายใต้แนวคิด ทำความดี ตามคำพ่อ ในเรื่องความเพียร ซึ่งถ้าใครนำไปยึดถือปฏิบัติ ผมคิดว่าจะเป็นเกราะป้องกันให้พ้นภัยจากยาเสพติดได้” บี้ เดอะสตาร์ กล่าวนอกจากนี้ยังมีศิลปินที่ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ครั้งนี้ด้วย อาทิ แอน ทองประสม ธาวิน หรือวิน เยาวพลกุล และมาริโอ เมาเร่อร์ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก