ศาลฯ ยกฟ้องคดี ชาลี อินทรวิจิตร ฟ้องเท็จ

ศาลฯ ยกฟ้องคดี ชาลี อินทรวิจิตร ฟ้องเท็จ
+++  เนื้อหาที่ไม่มีผู้สนับสนุน  +++

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (20 มี.ค.) ศาลอาญารัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษาคดีที่ บริษัท กมลสุโกศล จำกัด กับพวกรวม 3 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายชาลี อินทรวิจิตร ผู้ประพันธ์เพลงอาวุโส เป็นจำเลยในความผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ กรณีนายชาลี เคยยื่นฟ้องบริษัท กมลสุโกศล กับพวก เป็นจำเลยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กล่าวหาว่า ละเมิดลิขสิทธิ์บทเพลง 12 0 เพลง ที่นายชาลีเป็ผู้ประพันธ์ไว้ แต่ต่อมาศาลทรัพย์สินฯ มีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว

ศาลอาญาพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า แม้คดีที่จำเลยยื่นฟ้องโจทก์กับพวก ศาลทรัพย์สินฯ จะมีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง แต่เหตุดังกล่าวก็ไม่สามารถจะชี้ได้ว่า จำเลยฟ้องเท็จ หรือเบิกความเท็จในคดีดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินฯ ในคดีดังกล่าว ก็เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในขณะนั้น โดยเมื่อศาลได้พิเคราะห์คำฟ้อง และคำเบิกความของจำเลย ของศาลทรัพย์สินฯแล้ว ก็เห็นว่าจำเลยเบิกความไปโดยสุจริตใจ ตามข้อเท็จจริงที่จำเลยเข้าใจว่าโจทก์กับพวก ได้ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงทั้ง 120 เพลง เพราะจำเลยได้เห็นจากปกซีดี ที่โจทก์บันทึกเพลงจำหน่าย โดยระบุชื่อจำเลยเป็นผู้ประพันธ์อยู่ ดังนั้นพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบในคดีนี้ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยฟ้องและเบิกความเท็จ พิพากษายกฟ้อง

สนับสนุนเนื้อหาข่าวโดย