เกร็ดความรู้วันมาฆบูชา และบทสวดมนต์ ที่คุณสวดตามได้ | Sanook Music

เกร็ดความรู้วันมาฆบูชา และบทสวดมนต์ ที่คุณสวดตามได้

เกร็ดความรู้วันมาฆบูชา และบทสวดมนต์ ที่คุณสวดตามได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันมาฆบูชา หลายคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา มีการแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์และมีพระอรหันต์สาวก จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกัน!!!โดยมิได้นัดหมาย

 

แต่เชื่อว่าหลายคนต้องเกิดคำถามขึ้นในใจว่า ทำไมจู่ๆพระอรหันต์สาวก จำนวน 1,250 รูปนั้น จึงมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายได้ ทั้งๆที่ในสมัยนั้นยังไม่มีโซเซียล มีเดีย หรือเครื่องมือติดต่อสื่อสาร

อันที่จริงแล้ว การมาประชุมกันของพระอรหันต์สาวกจำนวน 1,250 รูป นั้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นจากความกตัญญูอันบริสุทธิ์ของเหล่าสาวกที่มีต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เคยได้ทำการเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ จึงพากันเดินทางกลับมาที่ วัดเวฬุวนาราม มหาสังฆิกาวาส (วัดสวนไผ่) อย่างพร้อมเพียงกันโดยที่มิได้นัดหมายกันมาก่อน

หลายคนก็ยังมีความสงสัยอีกว่าทำไมจึงต้อง 1,250 รูป กล่าวง่ายๆ คือ พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมานั้นมีไกด์กิตติมศักดิ์นำมา นั้นคือ 3 ฤๅษีพี่น้อง ที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาจนบรรลุพระอรหันต์ ได้แก่อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปปะ นำพระภิษุสงฆ์มารวม 1,000 รูป ส่วนอีก 250 รูปนั้น เป็นสงฆ์บริวารของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะนั้นเอง

พระพุทธองค์จึงทรงเห็นชอบว่าเป็นโอกาสที่ดี จึงเรียกประชุมพระสงฆ์ทำวัดเย็น แล้วจึงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ โดยมีใจความสำคัญคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใสนั่นเอง

 

นอกจากนี้วันมาฆบูชายังมีเกร็ดความรู้ที่หลายคนยังไม่ทราบอีกมากมาย ดังนี้

วันมาฆบูชาในประเทศไทย มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4

เป็นวันคล้ายวันปลงพระชนมายุสังขาร หรือทรงรู้ล่วงหน้าว่าจะทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในอีก 3 เดือนนั่นเอง

เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต หรือ เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ครบองค์ 4 คือ

  1. ได้มีพระสงฆ์มาประชุมกันในวันมาฆปุณณมี คือ วันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือนสาม
  2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
  3. พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์
  4. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุ ที่ได้รับอุปสมบทจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 พระพุทธองค์แสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยพุทธพจน์ 3 คาถา มีใจความสำคัญกล่าวถึง การนิพพาน การละเว้นความชั่วทั้งปวง และข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระศาสนา          

 วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา และรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันกตัญญูแห่งชาติเพื่อกระตุ้นให้วัยรุ่นเล็งเห็นความสำคัญของความรักอันบริสุทธิ์ และเป็นการส่งเสริมค่านิยมอันนี้ดี

 

ในวันมาฆบูชาเช่นนี้ก็อย่าลืมหาเวลาว่างชวนเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัว เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรม ทำจิตใจให้สงบผ่องใสกันด้วยนะครับ ส่วนใครที่กำลังมองหาบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา วันนี้เรามีมาฝากกันด้านล่างนี้เลยครับ

ขอบคุณภาพจาก istockphoto

Story : JOOX

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook