โดนในคอหนัง ดูหนังรอบพิเศษ Snowpiercer (ประกาศผล)

โดนในคอหนัง ดูหนังรอบพิเศษ Snowpiercer (ประกาศผล)

โดนในคอหนัง ดูหนังรอบพิเศษ Snowpiercer (ประกาศผล) เกี่ยวกับ โดนในคอหนัง

S! Movie ร่วมกับ M Pictures

จัดกิจกรรม "โดนใจคอหนัง"

ให้คุณได้ร่วมสนุกเพื่อชิงตั๋วชมภาพยนตร์รอบพิเศษ Snowpiercer

 

โปสเตอร์ หนัง Snowpiercer

 

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 56 

ณ เมเจอร์รัชโยธิน 

จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง

 รับบัตร 19.00 หนังฉาย 20.00น.

 

ตัวอย่าง Snowpiercerร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามว่า ทำไมคุณถึงอยากดู Snowpiercer

 

รายชื่อผู้โชคดีได้ชมภาพยนตร์ Snowpiercer จำนวน 10 รางวัล

ผู้ที่มีรายชื่อถือว่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อย แล้วอย่าลืมไปดูกันน่ะครับ!

1. ไพโรจน์  สมบัติ

2. พัชรินทร์  ยุทธภัณฑ์บริภาร

3. สิริภา อนันตวงศ์

4. ณภัทร ภักดี

5. ธนพล โนนเภา

6. ศิวดล กาฬภักดี

7. เดชา สากรณ์

8. หทัยรัตน์ กิตติวราวุฒิ 

9. รณิดา อุยานันท์ 

10. บุษบา ชื่นจิตต์

 


***** หมายเหตุ

1. รอบพิเศษ Snowpiercer วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 20.00 น. โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

2. รอบเวลา 20.00 น. รับบัตรตั้งแต่เวลา 19.00 - 19.45 น.

3. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น จะไม่รับสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอย่างอื่น

4. ผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์โดยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้

5. กรณีที่มีชื่อซ้ำกับเว็บไซต์อื่น จะแจกเพียงเว็บไซต์เดียว 

6. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, หรืออื่นๆ

7. หากผู้โชคดีไม่ไปรับบัตรตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เรื่องล่าสุดของหมวด โดนใจคอหนัง

ดูหมวด โดนใจคอหนัง ทั้งหมด