กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์ Olympus Has Fallen

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์ Olympus Has Fallen

olympus has fallen ฝ่าวิกฤตวินาศกรรมทำเนียบขาวolympus has fallen ฝ่าวิกฤตวินาศกรรมทำเนียบขาว


Sanook! ร่วมกับ M Pictures จัดกิจกรรมให้ทุกคนร่วมสนุกตอบคำถาม  ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง "Olympus Has Fallen ฝ่าวิกฤติวินาศกรรมทำเนียบขาว" ฟรี!! จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ที่โรงภาพยนตร์ U Hollywood ชั้น6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ (ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว)  รอบ 19.30 น. รับบัตรตั้งแต่ 18.30 น. เป็นต้นไป

 หมดเขตร่วมสนุก พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 18 มีนาคม 2556


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน ได้แก่

1. รัตติกาล อภิชัย
2. ภูวนารถ ภาณุวัฒนากร
3. Adisak Phongoen
4. ยุวดี วรรณฉวี
5. ทิพา สัจมาศ

6. สมเจตน์ อ่อนน่วม
7. พีระ ภักดิ์แจ่มใส
8. พบสุข นาชัยเพชร
9. ศฤงยศ อภินันท์มหกุล
10. กิตติยา อัตโชติ


คำถาม : ผู้กำกับภาพยนตร์ Olympus Has Fallen มีชื่อว่าอะไร
เฉลย : อันทวน ฟูกัว** กรุณากรอกข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่ ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ในการรับของรางวัลของท่าน **
***** หมายเหตุ

1. รอบพิเศษ "Olympus Has Fallen ฝ่าวิกฤติวินาศกรรมทำเนียบขาว" พุธที่ 20 มีนาคม 2556 ที่โรงภาพยนตร์ U Hollywood ชั้น6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ (ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว)
2. รอบเวลา 19.30 น. รับบัตรตั้งแต่เวลา 18.30 - 19.30 น.
3. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น จะไม่รับสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอย่างอื่น
4. ผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์โดยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
5. กรณีที่มีชื่อซ้ำกับเว็บไซต์อื่น จะแจกเพียงเว็บไซต์เดียว
6. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, หรืออื่นๆ
7. หากผู้โชคดีไม่ไปรับบัตรตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที
8. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัลจาก

ติดตามSanook! Movie

เช็ครอบหนัง โปรแกรมหนัง หนังใหม่ ดูหนัง ตัวอย่างหนังใหม่